image

Specialfunktioner

Specialfunktioner för artiklar


Val av specialfunktion styr vad för typ av artikel det är och vad som händer när du trycker på artikelns knapp i försäljningsmenyn.

• Antal = Vid tryck på knappen får du en fråga om antal sålda artiklar. Antal kan matas in både med heltal eller decimaltal.

• Antal sedan pris = Vid tryck på knappen får du först mata in antal sålda artiklar och sedan pris per artikel.

• Avhämtning = För artiklar med denna artikeltyp kan du ange ett separat avhämtningspris. I försäljningsmenyn väljer du om artikeln ska ”ätas här” eller ”hämtas” varpå motsvarande pris används.

• Avhämtning + Bong info = För artiklar med denna artikeltyp kan du ange ett separat avhämtningspris. I försäljningsmenyn väljer du om artikeln ska ”ätas här” eller ”hämtas” varpå motsvarande pris används. Vid tryck på knappen öppnas automatiskt fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare).

• Bong info = Vid tryck på knappen öppnas automatiskt fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare).

• Brightpoint = Specialfunktion som används för artiklar för vouchers från Brightpoint, Seamless eller Goyada, för att ladda kontantkort till mobiltelefoner. (Denna funktion måste beställas och aktiveras separat.)

• Enhet = Vid tryck på knappen får du fråga om antal sålda enheter. Vald enhet kan du välja under Administration -> Försäljningsspecifikt -> Övriga inställningar -> Övrigt. Kan användas för t.ex. kg-pris eller pris per cl. Antal sålda enheter kan även matas in med decimaltal.

• Enhet sedan pris = Vid tryck på knappen får du fråga om antal sålda enheter. Vald enhet kan du välja under Administration -> Försäljningsspecifikt -> Övriga inställningar -> Övrigt. Kan användas för t.ex. kg-pris eller pris per cl. Antal sålda enheter kan även matas in med decimaltal. Därefter får du en fråga om pris per enhet.

• Garderob Sektion = Specialfunktion som enbart används för garderobskassor för att skriva ut garderobsbongar på en speciell etikettskrivare.

• Garderob Sektion pris = Specialfunktion som enbart används för garderobskassor för att skriva ut garderobsbongar med öppet pris på en speciell etikettskrivare.

• Garderob Sektion utan nr = Specialfunktion som enbart används för garderobskassor för att skriva ut garderobsbongar utan nummerserie på en speciell etikettskrivare.

• GS1 Spelprefix = Specialfunktion för t.ex. lotter som använder streckkod med variabelt pris. Dessa streckkoder börjar alltid med 988. Enbart de åtta (8) första siffrorna i streckkoden sparas. Resterande siffror tas bort automatiskt när du sparar artikeln. Ange 0 kr som försäljningspris. Försäljningspriset hämtas istället dynamiskt från streckkoden.

• GS1 Tidningsprefix = Specialfunktion för tidningar som använder streckkod med variabelt pris. Dessa streckkoder börjar alltid med 738. Enbart de åtta (8) första siffrorna i streckkoden sparas. Resterande siffror tas bort automatiskt när du sparar artikeln. Ange 0 kr som försäljningspris. Försäljningspriset hämtas istället dynamiskt från streckkoden.

• GS1 Viktvaruprefix = Specialfunktion för produkter som använder streckkod med information om variabelt pris eller vikt. Dessa streckkoder börjar alltid med 20 - 25. När du sparar artikeln tar systemet automatiskt bort de två (2) första och de fem (5) sista siffrorna i streckkoden, så att bara de återstående sex (6) siffrorna (PLU-koden) sparas. För att läsa in streckkoder innehållande pris ska du ange 0 kr som försäljningspris. För att läsa in streckkoder som innehåller vikt ska du ange kg-priset som försäljningspris.

• Ingen (standard) = Vanlig artikel med fast pris.

• Integrerad våg = Specialfunktion som används tillsammans med en våg som är integrerad i kassan. Skriv in kg-priset i fältet för försäljningspris. Vikten läses automatiskt av från den integrerade vågen när artikeln säljs för att fastställa priset.

• Integrerad våg öppet pris = Specialfunktion som används tillsammans med en våg som är integrerad i kassan. Skriv in 0 kr i fältet för försäljningspris. Vid tryck på knappen får du ange kg-priset i försäljningsmenyn. Vikten läses sedan automatiskt av från den integrerade vågen för att fastställa priset.

• Kontant dricks = Specialfunktion som inte används.

• Kort dricks = Specialfunktion som inte används.

• Medlemskap = Används för att lägga till en artikel för att sälja medlemskap. ES Kassasystem har en databas som håller koll på alla medlemskap som du säljer. Medlemskapet kopplas till ett kortnummer som kan vara en streckkod eller ett magnetkort som du läser av med en kortläsare. I försäljningsmenyn kan du snabbt kontrollera medlemskort om de är giltiga eller ogiltiga (du väljer giltighetstid när du säljer medlemskortet i försäljningsmenyn). Varje inloggning registreras också i en databas så att du i efterhand kan kontrollera när medlemmarna har checkat in.

• Presentkort fast pris = Specialfunktion som används till Presentkort, Lunchkort, VIP-kort, tillgodokvitton etc. Ange värdet för presentkortet i fältet för försäljningspris och 0 i fältet för Moms när du registrerar artikeln.

• Presentkort öppet pris = Specialfunktion som används till Presentkort, Lunchkort, VIP-kort, tillgodokvitton etc. Ange 0 i fälten för försäljningspris och Moms när du registrerar artikeln. Kassan frågar efter värdet på presentkortet vid försäljning.

• Pris = Öppen knapp. Vid tryck på knappen får du ange försäljningspriset i försäljningsmenyn. Ange 0 kr i fältet för försäljningspris när du registrerar artikeln.

• Pris + Bong info = Vid tryck på knappen får du först fråga om pris (öppen knapp) och därefter öppnas fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare). Ange 0 kr i fältet för försäljningspris när du registrerar artikeln.

• Pris exkl. moms = Öppen knapp. Vid tryck på knappen får du ange försäljningspriset exkl. moms i försäljningsmenyn. Ange 0 kr i fältet för försäljningspris när du registrerar artikeln.

• Referensnummer fast pris = Vid tryck på knappen får du fråga om referensnummer. Ett referensnummer kan vara både bokstäver och/eller siffror som skrivs ut på kundkvittot / fakturan. (Motsvarar funktionsknappen ”Info” i försäljningsmenyn.)

• Referensnummer öppet pris = Vid tryck på knappen får du fråga om referensnummer. Ett referensnummer kan vara både bokstäver och/eller siffror som skrivs ut på kundkvittot / fakturan. (Motsvarar funktionsknappen ”Info” i försäljningsmenyn). Därefter får du en fråga om pris per enhet.