Kontant betalning

När du valt dina artiklar för försäljning har du två alternativ till en kontant betalning:
Alt. 1a. Tryck på knappen “Kontant”. Per standard får du upp en förfrågan om hur mycket du erhållit i kronor och sedlar i SEK. Se punkt 2 om du tar emot kontakter i en annan valuta. Om kunden ger dig ett högre belopp kan du använda knapparna som motsvarar valören på de sedlar och mynt som du tagit emot. (Om du får 150 kr av kunden klickar du en gång på knappen ”100 kr” och en gång på knappen ”50 kr”.) Tryck därefter på ”OK” för att avsluta köpet.

Alt. 2. Alternativet till detta är att manuellt mata in mottaget belopp på ett skärmtangentbord med numeriska siffror enligt bilden nedan. För att ställa om kassan till ett numeriskt tangentbord navigerar du till ”Administration – > Försäljningsspecifikt – > Övriga inställningar – > Funktioner i försäljningsmenyn -> Numeriska tangenter för kontantbetalning”. Mata sedan in det belopp du mottagit från kunden och tryck därefter på “OK” för att avsluta köpet.
Om du mottagit kontanta pengar i en annan valuta än SEK börjar du med att trycka på knappen “Kontant” och sedan “Andra valutor” (se bild under 1a). Här får du sedan välja vilken valuta du önskar ta betalt med. Tryck på respektive valuta (t.ex. EUR eller USD) och skriv sedan in beloppet du mottagit ifrån kunden. Tryck sedan på “Godkänn” för att avsluta köpet.

Notera: För att ställa in kursen för respektive valuta navigerar du till ”Administration – > Försäljningsspecifikt”. Detta måste göras manuellt.

Alt. 3. Tryck på knappen “JÄMNT BELOPP” till höger om “Kontant”. Har du mottagit ett exakt belopp ifrån kund kan du med denna knapp undvika extra knapptryckningar och snabbt avsluta köpet. Kvittot skrivs ut direkt i samband med att kassalådan öppnas. Med detta menas alltså att du mottager t.ex. en 100 kr-sedel för ett köp som kostar exakt 100 kr.

Kortbetalning

Fristående kortterminal
Kortbetalningen fungerar likt “kontant” för fristående kortterminaler. För att slutföra ett kortköp trycker du på knappen “Kort” och anger det beloppet du debiterar kundens kort i din fristående kortterminal. Tryck sedan på “OK” för att slutföra köpet. Önskar du debitera just den summa som det totala försäljningsbeloppet avser – tryck då på “JÄMNT BELOPP” så skrivs kvittot ut direkt.

Cashback – fristående
Det är möjligt att debitera ett högre belopp än vad det faktiska försäljningsbeloppet i kassasystemet är. Är det faktiska försäljningsbeloppet t.ex. 100kr och kunden vill ta ut 20kr kontant trycker du på “Kort” och matar sedan in “120”. När du trycker på “OK” för att slutföra köpet kommer de överskridande 20 kronorna att synas under “Tillbaka” i både kassasystemet och på kvittot. Notera att Cashback måste aktiveras hos terminalleverantören.

Integrerad kortterminal
Har du en integrerad kortterminal underlättar det bland annat för eventuellt feltryckningar samt att du slipper mata in beloppet manuellt i kortterminalen. Därtill gör du dagsavslut på kortterminalen ifrån kassan, vilket innebär att du normalt sett inte behöver röra kortterminalen.
För att genomföra ett köp med en integrerad kortterminal trycker du på “JÄMNT BELOPP” för att skicka det exakta försäljningsbeloppet som du matat in i försäljningsmenyn till kortterminalen.
En ruta dyker då upp som indikerar att en transaktion är startad. Du behöver inte trycka på någonting. Kunden sätter i sitt kort, matar in sin kod och trycker på OK. När köpet är genomfört skickas en signal tillbaka till kassan om att köpet är godkänt och kvittot printas därefter ut.