Exportera SIE4-fil

OBSERVERA
Först och främst måste er kontoplan läggas in i kassasystemet. Är detta inte ännu genomfört, vänligen se artikeln “Kontoplan” för hur du lägger upp en korrekt kontoplan i kassan.

Själva SIE-filerna kan du plocka ut antingen lokalt på kassadatorn eller via online-tjänsten dinkassa.se – om du har PRO-abonnemanget för dinkassa.se. För att plocka ut SIE-filerna lokalt på kassadatorn:

1. Navigera till Bokföring -> Rapporter. Du kan välja mellan tre olika typer av SIE-filer:
▪ Transaktioner (SIE & Excel etc.): Här genereras SIE-filer där varje kvitto blir en egen verifikation till bokföringen.

▪ Transaktioner per z-rapport och konto (SIE & Excel etc.): Här genereras SIE-filer där varje z-rapport blir en egen verifikation till bokföringen. Detta är det vanligaste alternativet att använda.

▪ Transaktioner per dag och konto (SIE & Excel etc.): Här genereras SIE-filer där varje dagsförsäljning blir en egen verifikation till bokföringen. (Oavsett när eller om en dagsrapport har gjorts.)

2. Välj den rapport som passar dig och ditt bokföringsprogram bäst. Välj sedan tidsperiod som du vill ha SIE-filerna för: Från datum och Till datum.

3. Klicka på “Visa” – rapporten syns på skärmen (detta är ett krav för att sedan kunna exportera SIE-filen).

4. Klicka på “Exportera” och välj sedan “Exportera till SIE4”. Själva SIE-filen sparas då i ett bibliotek på hårddisken som heter “ReportOutput” som ligger direkt under det bibliotek där kassasystemet ligger. Normalt sett blir sökvägen “C:\ES7\ReportOutput”. Skapa gärna en genväg till detta bibliotek som du lägger direkt på skrivbordet, så att du enkelt kommer åt alla rapportfiler. Namnet på SIE-filen visar vad för typ av rapport det är samt datum och tid då rapporten genererades. SIE-filen kan du sedan t.ex. kopiera till ett USB-minne eller skicka via e-post.

SIE-filen kan sedan importeras till ditt bokföringsprogram. SIE-formatet är ett standardformat som kan användas av i princip alla bokföringsprogram. Hur importen fungerar för just ditt bokföringsprogram får du kolla i programmets manual eller genom att ringa till supporten för bokföringsprogrammet.