Försäljning av en artikel

Utan scanner

1. Klicka först på den kategori-knapp i mitten som innehåller den artikel som du ska sälja. Nya knappar med artiklar visas då till höger.

2. Klicka på den artikel som du ska sälja. Om ett försäljningspris är tilldelat till artikeln kommer den med detsamma att dyka upp i rutan till vänster som visar de sålda artiklarna till aktuell kund.

Om det är en ”öppen knapp” utan tilldelat pris, kommer du att bli tillfrågad om försäljningspris och/eller antal innan artikeln registreras. Skriv då in artikelns pris och/eller antal artiklar och klicka på OK. (Med knappen ”C” raderar du siffrorna om du har klickat fel.) Därefter kommer artikeln att dyka upp i rutan till vänster som visar de sålda artiklarna till aktuell kund.

Med scanner

Scanna varans streckkod direkt i försäljningsmenyn. Streckkoden matas per automatik in i streckkodsfältet längst ner i mitten i försäljningsmenyn. Artikeln kommer med detsamma att dyka upp i rutan till vänster som visar de sålda varorna till aktuell kund. (Förutsatt att den aktuella varan är registrerad i kassasystemet med korrekt streckkod och pris.)