Retur av ett köp

Du kan inte ändra/modifiera ett redan avslutat köp. Om du har gjort fel och har avslutat köpet (skrivit ut kvitto eller faktura) eller om en kund vill lämna tillbaka en artikel som han/hon har köpt – då måste du göra en retur eller en kreditfaktura på den/de felaktiga/återlämnade varan/varorna.

OBS! Du kan inte göra både en retur och en försäljning på samma kvitto. Enligt lag måste returer göras på ett separat kvitto. Du kan dock göra retur på flera artiklar samtidigt.

Retur av befintligt kvitto

1. Tryck på funktionsknappen ”Kvittohistorik”.

Ett nytt fönster öppnas där du ser en lista i kronologisk ordning på alla kvitton som är utskrivna samma verksamhetsdag. Om du är inloggad som Admin ser du ALLA kvitton. Om du är inloggad med lägre behörighet ser du bara de kvitton som du själv har sålt.

Antingen letar du upp det kvitto som ska returneras i listan och trycker på knappen ”Returnera” till höger om aktuellt kvitto, eller trycker du på knappen ”Sök kvitto”, skriver in kvittonumret (som framgår av kvittoutskriften) och trycker sedan på ”Skapa retur”.

Du kommer nu tillbaka till försäljningsmenyn med det valda kvittots artiklar. För att markera att du är i returläge visas nu både kvittot och betalmedelsknapparna med röd färg. Välj vilket betalmedel som du vill göra returen med. (Du kan bara välja ETT betalmedel för returer.) Ska du returnera en faktura kan du välja betalmedel ”Kreditfaktura”. Se avsnitt “Skapa kreditfaktura” för hur du skapar en kreditfaktura.

När krediteringen är klar skrivs det ut två kvitton – ett till kunden och ett till dig som kassör. För extra säkerhet kan både kunden och du som kassör skriva under kvittona för att verifiera att pengarna har blivit/blir tillbakabetalade.

Retur utan befintligt kvitto

1. Klicka på knappen ”Retur-läge”. Retur-knappen samt rutan uppe till vänster som visar produkter blir nu färgade röda.

2. Ange den/de felaktiga/återlämnade artiklarna på samma vis som du matar in en artikel för försäljning – antingen genom att scanna varorna eller trycka på de fysiska knapparna i försäljningsmenyn.

3. Ange återbetalningssätt:

A. Klicka på ”Kontant” om beloppet ska betalas tillbaka i kontanter.
B. Klicka på ”Kort” om beloppet ska återbetalas till ett betalkort.
C. Klicka först på knappen med en bild på ett sedelkuvert och sedan på ”Kupong” om beloppet ska återbetalas med en kupong.
D. För att skriva ut en kreditfaktura klickar du först på knappen med en bild på ett sedelkuvert och sedan på ”Kreditfaktura”. Därefter får du välja vilken kund som ska krediteras.

4. Återköpet är nu avslutat och två (2) återköpskvitton skrivs ut. Ge den ena kvittokopian till kunden och spara den andra kvittokopian till din bokföring. Längst ner på kvittot står det “KUNDENS EXEMPLAR” respektive “SÄLJARENS EXEMPLAR”.

Kassan återgår automatiskt till det vanliga försäljningsläget när du är klar med returen.