Redigera lager manuellt

Tryck på ”Redigera lagersaldo” för att lägga till eller ersätta lagersaldot för en viss artikel – en artikel åt gången. Denna funktion används med fördel tillsammans med en scanner, då du kan ”blippa” in streckkoden direkt i streckkodsfältet. Välj om du vill ”Addera till lagersaldo” (används vid t.ex. inleveranser) eller om du vill ”Ersätt lagersaldo” (används vid t.ex. inventering).
Exempel: Om du från början har 3 st i lagersaldo för en artikel och väljer ”Addera till lagersaldo” med förändring 2 så kommer det nya lagersaldot att bli 3+2=5. Om du istället väljer ”Ersätt lagersaldo” kommer det nya lagersaldot att bli 2 i samma exempel. Ange streckkod eller artikelnummer genom att antingen blippa streckkoden med en scanner eller genom att mata in den manuellt och därefter trycka på Sök.

Tryck på ”Uppdatera lager från extern källa” för att lägga till eller ersätta lagersaldot för flera artiklar samtidigt. Denna funktion används med fördel tillsammans med en inventeringsscanner eller om du har en färdig lista med artiklar och lagersaldon som du vill importera.

* Välj ”Addera till lagersaldo” eller ”Ersätt lagersaldo” (se exempel ovan).

* Välj om du vill matcha artiklarna via streckkod eller artikelnummer (d.v.s. vilken information som du har i filen som du vill importera).

* Tryck på ”Från Excel” om du har en Excel-fil som du vill importera (både filformat .xls och .xlsx är möjligt att använda). Välj därefter var på datorn som du har placerat filen som du vill importera.

* Tryck på ”Från .txt” om du har en enkel textfil som du vill importera. Välj därefter var på datorn som du har placerat filen som du vill importera.

Oavsett om du har en Excel-fil eller en textfil ska varje artikel ha en egen rad i filen. Första kolumnen i Excel-filen ska bestå av streckkoderna och andra kolumnen ska bestå av antalet för respektive artikel. Har du en textfil så separerar du kolumnerna med semikolon (”;”).
När filen är inläst kommer de aktuella artiklarna från filen att visas i listan på skärmen. Artiklar som har hittats i databasen och är OK kommer att markeras med grönt ”Redo för import” medan artiklar som ej har hittats eller har andra problem kommer att markeras med ett rött felmeddelande. Nuvarande lagersaldo och nytt lagersaldo för respektive artikel framgår också i listan. Tryck på ”Uppdatera lagersaldona” för att spara alla värden från den inmatade filen till kassasystemets databas.