Skapa/hantera varukategorier

Tryck på “Artikelregister” och sedan “Hantera varukategorier”.

För att lägga till en kategori;
1. tryck på ”Lägg till”.

2. Fyll i namn på kategorin. (Detta namn visas i försäljningsmenyn samt i försäljningsrapporterna.)

3. Välj momssats för kategorin från vallistan. (Denna momssats blir förvald för alla artiklar som knyts till denna kategori. Det går dock att välja en annan momssats manuellt för enskilda artiklar i kategorin.)

4. Välj sorteringsvikt. Denna styr var på försäljningsmenyn som kategoriknappen visas. Ju högre tal desto längre ner på försäljningsmenyn visas knappen.

5. Välj om du vill använda standardkontot eller ett eget försäljningskonto till bokföringen. Om du väljer standardkonto kommer de kontonummer att användas som finns angivna under huvudmenyn ”Bokföring -> Inställningar”. Där kan man ange ett försäljningskontonummer per momssats. Om du använder egna kontonummer per kategori måste du även ange ett eget kontonummer för alla eventuella underkategorier.

* ”Visa produkter tillhörande underkategorier direkt under denna kategori” kryssar du för om du vill ha flera underkategorier som redovisas var för sig i bokföringen, men visas tillsammans under samma huvudkategori i försäljningsmenyn. Om du då trycker på huvudkategorins knapp i försäljningsmenyn visas alla underkategoriernas artiklar samtidigt i samma fönster. Om denna kryssruta inte är markerad skapas istället en undermeny för alla underkategorier så att du först väljer huvudkategori, sedan underkategori och därefter artikel i försäljningsmenyn.

* ”Använd som huvudkategori utan artiklar” kryssar du för om du ska skapa en huvudkategori utan artiklar. T.ex. om du skapar en huvudkategori som heter ”Mat” och sedan lägger till underkategorier som heter ”Förrätt”, ”Huvudrätt” och ”Dessert”. På så vis får du en kategoriknapp som heter ”Mat” som innehåller alla förrätter, huvudrätter och desserter som var och en separeras till bokföringen, men syns under samma kategoriknapp i försäljningsmenyn. Genom att kryssa för denna funktion undviker du att någon av misstag lägger till artiklar i huvudkategorin (”Mat”, i föregående exempel) genom att detta kategorinamn inte är valbart på sidan där man lägger till och redigerar artiklar. (Även om denna funktion är aktiverad, kan man fortfarande lägga till artiklar till denna kategori som ”extrakategorier”.)

* ”Tillåt rabatter” måste vara ikryssat för att man ska kunna ge någon typ av rabatt på de artiklar som tillhör denna kategori. Om denna funktion inte är aktiverad kan man inte ge någon typ av rabatt på de artiklar som tillhör denna kategori (inte heller om du i försäljningsmenyn t.ex. väljer att ge rabatt på hela kvittot).

* Tryck på ”Spara varukategori”. Du får en fråga ”Vill du även skapa en artikel med öppet pris för kategorin?”. Genom att trycka på ”Ja” skapas det automatiskt en ny artikel med öppet pris (specialfunktion = Pris) med en röd knapp med sorteringsvikt ”-10” med samma namn som kategorins namn och samma momssats som är vald som standard för kategorin.

För att redigera en kategori:
1. Markera (tryck på) kategorin som du vill ändra.

2. Tryck på ”Ändra”.

3. Ändra det som du vill ändra och tryck därefter på ”Spara varukategori”.

För att ta bort en kategori:
1. Markera (tryck på) kategorin som du vill radera.

2. Tryck på ”Ta bort”.
OBS! För att kunna ta bort en kategori som det finns artiklar knutna till måste du ange en supportkod som du får från ES Kassasystem support. Detta för att du av misstag inte ska kunna radera stora mängder artiklar. Alternativt får du manuellt i artikelregistret först radera alla artiklar tillhörande den kategori som du vill ta bort.

Hantera underkategorier:
Kassasystemet kan hantera underkategorier i flera nivåer. Du kan alltså t.ex. skapa en huvudkategori som heter ”Dryck” med en underkategori som heter ”Vin” som i sin tur har en underkategori som heter ”Franska viner” o.s.v.
Underkategorier kan användas dels för att separera de olika underkategorierna till bokföringen och dels för att separera de olika underkategorierna i försäljningsmenyn för att på så vis få plats med fler artikelknappar.

1. Markera (tryck på) den kategorin som du vill redigera eller lägga till en underkategori för.

2. Tryck på ”Visa underkategorier”.

3. Lägg till, ändra och ta bort underkategorierna på samma vis som för huvudkategorierna enligt ovan.

Notera att de kategorier i bilden ovan som har en siffra inom parantes “()” har varukategorier kopplade.