Börja med att navigera till knappen “Artikelregister” och tryck sedan på “Registrera ny artikel”.

Produkten har streckkod

När du väljer detta alternativ kommer ”Visa artikel i försäljningsmenyn” per standard att vara icke-ikryssad.

Mata in uppgifter i fälten (antingen via externt tangentbord eller genom det virtuella tangentbordet som kommer upp om du trycker på knappen ”A” till höger om respektive fält). De flesta fält är begränsade till max 30 tecken:

▪ Streckkod: Skriv in manuellt eller ”blippa” med scannern – streckkoden måste vara unik.

▪ Artikelnummer: Genereras automatiskt. Måste vara unikt.

▪ Namn: Skriv in det namn som ska synas på kvittot och på artikelknappen i försäljningsmenyn.

▪ Antal: Hur många artiklar har du på lager? Frivillig uppgift. Krävs dock för att lagersaldot ska fungera.

▪ Varningsnivå (varulager): [denna funktion måste aktiveras] – Välj vid hur många artiklar kvar i lager som det är dags att beställa hem fler. Artiklar som har ett lägre lagersaldo än varningsnivån kommer med i listan som kan genereras för ”Lågt lagersaldo” under huvudmenyn ”Artikelregister -> Inventering / Lager” – en automatisk beställningslista som visar vilka artiklar som det är dags att beställa hem fler av. Under ”Administration -> Försäljningsspecifikt -> Butiksinställningar” aktiverar du denna funktion och där går det även att välja standard varningsnivå som används för nya artiklar om du inte manuellt ändrar värdet per artikel. För artiklar med specialfunktion = Garderob används fältet för ”Varningsnivå (varulager)” till att ange antal galgar i varje garderobssektion. Fram till att du har sålt så många garderobsbongar som du har angett i detta fält är artikelknappen i försäljningsmenyn grön – när antalet har passerats byter knappen färg till röd.

▪ Försäljningspris inkl. / exkl. moms: Skriv in utpriset på artikeln. När du skriver in priset inkl. moms räknas automatiskt priset ut exkl. moms och tvärt om. Obligatorisk uppgift.

▪ Inköpspris inkl. / exkl. moms: Skriv in ditt inköpspris på artikeln. När du skriver in priset inkl. moms räknas automatiskt priset ut exkl. moms och tvärt om. Frivillig uppgift. Krävs dock för att kunna beräkna din vinst.

▪ Leverantör: Skriv in namn eller nummer på leverantören av artikeln. Om du har aktiverat ”Leverantörsregister” väljer du en leverantör från listan med de olika leverantörernas namn. Frivillig uppgift.

▪ Lagerplats: Ange lagerplats för den aktuella artikeln. Frivillig uppgift.

▪ Sorteringsvikt: Styr var i försäljningsmenyn som artikeln visas. Ju högre tal desto längre ner i försäljningsmenyn hamnar artikeln. Om flera artiklar har samma sorteringsvikt kommer de att sorteras i bokstavsordning.

▪ Kategori: Välj kategori från vallistan. Saknas en kategori får du först lägga till denna via ”Hantera varukategorier”. Val av kategori styr var artikeln kommer att hamna i försäljningsmenyn samt hur artikeln kommer att bokföras.

▪ ”Extrakategorier”: [Knappen ”+” till höger om vallistan för Kategori] – Varje artikel måste ha en huvudkategori som styr var artikelknappen visas i försäljningsmenyn samt hur försäljningen ska redovisas i alla försäljningsrapporter, men du kan även välja att artikelknappen ska visas i ytterligare kategorier i försäljningsmenyn genom att trycka på ”+” och sedan välja en eller flera ytterligare kategorier som artikeln ska synas under. Observera att försäljningen i rapporterna bara redovisas under EN kategori – den som är vald som huvudkategori.

TIPS
Testa att skapa en ”startmeny” genom att skapa en kategori som heter t.ex. ”START” och aktivera ”Använd som huvudkategori utan artiklar” för denna kategori. Fyll sedan på denna startmeny med de artiklar som du säljer mest av genom att gå in på varje artikel och kryssa för ”START” som extrakategori.

▪ Specialfunktion: Val av specialfunktion styr vad för typ av artikel det är och vad som händer när du trycker på artikelns knapp i försäljningsmenyn. Se artikeln “Specialfunktioner” för en förteckning av alla funktioner.

▪ Momssats: Välj momssats för artikeln. Momsen styrs av vilken kategori som du har valt, men kan även ändras manuellt för en enskild artikel.

▪ Koppla till betalmedel: Specialfunktion för extremt snabb försäljning. Genom att koppla ett betalmedel till en artikel avslutas köpet och kvitto skrivs ut direkt när du trycker på artikelknappen i försäljningsmenyn. Du kan alltså slutföra en försäljning med endast EN knapptryckning.

▪ Bongkategori: [denna funktion måste aktiveras] – Välj till vilken bongkategori som artikeln ska tillhöra. (T.ex. Förrätt, Huvudrätt el. Dessert.) Detta styr hur artiklarna sorteras vid bongutskrifterna.

▪ Ordlista Nr.: [denna funktion måste aktiveras] – Välj vilken ordlista som ska visas som standard när du klickar på “Bong Info” (köksmeddelande) för denna artikel. Välj 1 – 5.

▪ Visa artikel i försäljningsmenyn: Kryssa för ”Visa artikel i försäljningsmenyn” om du vill att artikeln ska vara synlig med en egen knapp i försäljningsmenyn. Om denna ruta inte är ikryssad kan artikeln enbart säljas med hjälp av streckkod – t.ex. med scanner.

▪ Exkluderad registrering: Kryssa för ”Exkluderad registrering” om artikeln hanterar externa pengar som inte ska redovisas i din egen bokföring, t.ex. ATG eller Svenska Spel. Denna försäljning redovisas då under en separat rubrik på alla försäljningsrapporter och räknas inte in tillsammans med din övriga försäljning.

▪ Utbetalning: Kryssa för ”Utbetalning” om artikeln ska registreras som en minuspost. T.ex. vinstutbetalningar för lotter. Utbetalningar hanteras i systemet som ett betalmedel.

▪ Legitimationskontroll: Om du har kryssat för ”Legitimationskontroll” kommer det upp en ruta ”Legitimationskontroll OK?” i försäljningsmenyn när du gör en försäljning av denna artikel. Används för att påminna kassören om att kontrollera legitimation för artiklar med åldersgräns.

▪ Bong till kök / bar / kassa etc.: [denna funktion måste aktiveras] – Välj till vilken (eller vilka) skrivare som du vill att en bong (beställning) ska skrivas ut för den valda artikeln när den säljs eller parkeras. Du måste då först ha aktiverat bong-systemet under huvudmenyn ”Administration -> Försäljningsspecifikt -> Restauranginställningar -> Bonginställningar” samt ha angivit rätt bongskrivare under huvudmenyn ”Administration -> Inställningar -> Skrivare”.

▪ Multiprisartikel: [denna funktion måste aktiveras] – Kryssa för ”Multiprisartikel” om du vill kunna lägga in flera olika prisnivåer för samma artikel. T.ex. om du säljer en pizza som finns som barnpizza, standardpizza, familjepizza och lunchpizza med olika priser. Du kan även välja både ”äta-här-pris” och ”hämtpris” för varje prisnivå. Prisnivåerna administrerad du under ”Artikelregister -> Hantera multiprislistor”. När du har kryssat för ”Multiprisartikel” måste du sedan välja vilken prislista du vill använda i vallistan under. Fältet för ”Försäljningspris” används inte för multiprisartiklar.

▪ Artikelinformation: Genom att trycka på denna knapp kan du skriva in en beskrivning av artikeln, som visas i försäljningsmenyn. Om du har lagt in artikelinformation om en artikel, dyker det upp en liten knapp (”i”) till höger om artikelknappen i försäljningsmenyn. Trycker man på i-knappen ser man den information som man har skrivit in här. Texten skrivs inte ut på kvittot eller någon annan stans. Det är bara information för kassören. Kan användas t.ex. för att skriva in ”Glutenfri” eller för att skriva in receptet för olika drinkar.

▪ Garderobssektion: [denna funktion måste aktiveras] – Välj sektionsbokstav A – T om du har lagt till en artikel med specialfunktion Garderob. Det går att ha flera artiklar med samma sektionsbokstav och dessa får i så fall en gemensam nummerserie.

▪ Skriv ut dubbla bongar: [denna funktion måste aktiveras] – Genom att aktivera denna funktion skrivs det ut två stycken garderobsbongar för varje såld artikel. Användbart om man t.ex. vill ha en knapp för att sälja ”Jacka + väska”. Denna funktion används enbart tillsammans med Specialfunktion = Garderob.

▪ Visa artikel i garderobsmenyn: [denna funktion måste aktiveras] – Kryssa för ”Visa artikel i garderobsmenyn” om du vill att artikeln ska vara synlig med en egen knapp i försäljningsmenyn i T-Robe garderobskassa. Specialfunktion som enbart används i T-Robe garderobskassa.

▪ Fast pris / Prismarginal: [denna funktion måste aktiveras] – Välj mellan “fast pris” (standard) då du anger försäljningspriset manuellt i fältet för försäljningspris, eller “Beräkna pris på marginal” då du anger ett procentuellt påslag på inköpspriset för att beräkna försäljningspriset.

▪ Pant: [denna funktion måste aktiveras] – Om pant tillkommer på försäljningspriset skriver du in pantbeloppet inkl. moms. (I fältet för försäljningspris anges priset exkl. pant).

▪ Jämförelsepris: [denna funktion måste aktiveras – används enbart för hyllkantsetiketter] – Välj benämning för enhetspriset (per artikel) samt benämning för jämförelsepriset. Skriv in omräkningsfaktorn för jämförelsepriset. Försäljningspriset / Omräkningsfaktorn = Jämförelsepriset. Om du t.ex. säljer en 33cl Fanta anger du ”st” som benämning för enhetspris, 0,33 som omräkningsfaktor och ”l” som benämning för jämförelsepris. Detta eftersom 33 cl = 0,33 liter och därför blir omräkningsfaktorn = 0,33 när enheten för jämförelsepriset är liter.

Tryck på ”Spara & Stäng” på skärmen eller på “F1”-tangenten på tangentbordet. Artikeln är sparad och ett nytt fönster öppnas automatiskt för att registrera ytterligare en artikel. Tryck på ”Stäng” om du inte vill registrera fler artiklar eller tryck på ”Spara” på skärmen.

Produkten saknar streckkod

När du väljer detta alternativ kommer ”Visa artikel i försäljningsmenyn” per default att vara ikryssad. Det är samma förfarande som ovan, men utan streckkod. Ett streckkodsnummer genereras automatiskt. Använd denna funktion om du vill ange ett eget (unikt) artikelnummer.

Produkten saknar både streckkod och artikelnummer

När du väljer detta alternativ kommer ”Visa artikel i försäljningsmenyn” per default att vara ikryssad. Det är Samma förfarande som ovan. Både streckkodsnummer och artikelnummer genereras automatiskt. Använd denna funktion om du INTE har ett eget artikelnummer.