Hantera erbjudanden

Här kan du lägga upp valfritt antal erbjudanden av typen ”Mix/Match”. Dessa kan användas för olika typer av mängdrabatter. Det går även att tidsstyra när erbjudandena ska vara aktiva eller inte.

Tryck på “Artikelregister” och sedan “Hantera erbjudanden” i kassasystemet.

Tryck sedan på “Skapa”.

Ange häri ett namn på erbjudandet (enbart för din interna administration). Välj sedan vilka artiklar som ska ingå i erbjudandet. Tryck på ”Lägg till artikel manuellt” för att manuellt söka upp den/de artiklar som du ska lägga till. Alternativt trycker du på ”Lägg till artikel via streckkod” om du vill lägga till en artikel med hjälp av en scanner. ”Blippa” streckkoden så läggs artikeln till direkt. Behöver du ta bort en artikel trycker du på “Ta bort markerad artikel” för att ta bort den valda artikeln ur erbjudandet.
Skriv in artikelns namn (eller del av namnet) i fältet för sökord och tryck sedan på knappen med en bild på en kikare (Sök) för att se resultatet i söklistan. Tryck på knappen ”LÄGG TILL” för att lägga till den aktuella artikeln i erbjudandet.

Börja med att lägga till artiklar vid ”Varugrupp #1”. Du kan välja fler än en artikel. Alla artiklar kommer dock att få samma erbjudandepris. Ange sedan hur många artiklar som kunden måste köpa för att erbjudandet ska aktiveras. Om du har valt fler än en artikel spelar det ingen roll hur många artiklar kunden köper av varje sort. När kunden har köpt angivet antal av någondera artikel blir erbjudandet aktivt.

Ange sedan det nya erbjudandepriset per artikel. (Inte totalpriset, utan pris per artikel.)
Exempel: Om du har angivit artiklarna “Red Bull” (normalpris 25 kr) och “Fanta” (normalpris 22 kr) samt 5 st för att erbjudandet ska gälla och 20 kr i pris per styck. Då kommer erbjudandepriset att bli 100 kr om kunden köper t.ex. 5 st “Red Bull” eller 5 st “Fanta” eller 3 st “Red Bull” och 2 st “Fanta”.

Om du vill kan du därefter bygga ut erbjudandet till ”Varugrupp #2” och ”Varugrupp #3”. Då måste samtliga kriterier vara uppfyllda för att det totala erbjudandet ska aktiveras. Lägg då till fler varor under de övriga varugrupperna på samma vis som beskrivs ovan för ”Varugrupp #1”.
Exempel: Samma artiklar och pris har angivits som i exemplet ovan plus att du under ”Varugrupp 2” har angivit artiklarna Aftonbladet (normalpris 12 kr) och Expressen (normalpris 12 kr) samt 1 st för att erbjudandet ska gälla och 5 kr i pris per styck. Då kommer kunden att få betala erbjudandepris 5 kr för en Aftonbladet under förutsättning att han ÄVEN köper 5 st Red Bull och/eller Fanta.

För erbjudanden kan du även mata in en kampanjtid om erbjudandet gäller under en begränsad tidsperiod. Tryck på ”Välj kampanjtid” för att välja klockslag, datum och/eller veckodagar som erbjudandet automatiskt ska aktiveras och inaktiveras. Du kan t.ex. välja att ha ett AW-erbjudande som ska vara aktivt varje måndag-fredag kl. 17-20.