Försäljning av flera artiklar

Detta är en fortsättningsartikel för “Försäljning av en artikel”. Läs föregående artikel innan du läser denna.
Antingen:
• Tryck flera gånger på artikel-knappen enligt “Försäljning av en artikel”. För varje tryck ökas antalet med ett (1).

Eller:
• Lägg först in artikeln enligt “Försäljning av en artikel”.

• Markera artikeln i listan över produkter längst upp till vänster.

• Tryck på knappen ”+” (plustecken) under listan. För varje klick ökas antalet med ett (1).

• Genom att trycka på knappen ”Fler funktioner” och därefter trycka på knappen ”-” (minustecken) minskas antalet med ett (1) för varje klick.

• Genom att trycka på knappen ”Fler funktioner” och därefter trycka på knappen ”1,2,3” får du upp ett nytt fönster där du kan ange antalet artiklar. (Använd denna funktion om du säljer väldigt många likadana artiklar.)

Om du har aktiverat funktionen ”Snabblista för antal” (de gula knapparna till höger i försäljningsmenyn) kan du trycka direkt på den knapp som motsvarar antalet sålda artiklar. Knappen XX använder du om du ska sälja fler än 9 artiklar. Du kan ändra fram och tillbaka då antalet sålda artiklar ändras varje gång som du trycker på en antalknapp. (Du måste först trycka på artikelknappen och därefter på antalknappen.)

OBS! Om du använder bongskrivare och bordskarta hanteras antalsknapparna på lite annorlunda vis. Så länge som en artikel inte har blivit parkerad kan du ändra antal enligt ovan. Men efter att du har parkerat ett kvitto kommer de artiklar som är inställda för bongutskrift att låsas så att man inte kan minska antalet. Om du hämtar upp ett parkerat kvitto från bordskartan och markerar en bongad artikel och därefter trycker på en antalsknapp så kommer kassan att lägga till lika många artiklar som den antalsknapp som du tryckte på. D.v.s. om du hade 3 st artiklar av samma sort parkerade, hämtar upp kvittot till försäljningsmenyn och trycker på ”2” så kommer kassan att lägga till 2 nya likadana artiklar så att det totala antalet blir 5 st. De nya artiklarna som läggs till blir helt neutrala, d.v.s. utan eventuell rabatt etc.

TIPS: Istället för att trycka på knapparna ”+” och ”-” på skärmen, kan du trycka på knapparna ”PgUp” och ”PgDn” på datorns tangentbord för att öka respektive minska antalet sålda artiklar.