Skapa faktura

För att ta betalt med faktura börjar du med att klicka på knappen med en bild på ett sedelkuvert (till höger om ”Kontant” och ”Kort”). Tryck på knappen ”Faktura”.
Kundregistret öppnas nu upp. Skriv in namnet på den kund du önskar fakturera och tryck på “Sök”. Markera (tryck på) den kund som du ska fakturera och tryck därefter på ”Använd vald kund”. Om det är en ny kund kan du trycka på ”Lägg till kund” och fylla i alla uppgifter om den nya kunden. Avsluta med att trycka på ”Spara”. Därefter kommer kundregistret upp på nytt, varpå du kan markera (trycka på) den nya kunden och därefter klicka på ”Använd vald kund”.

Ett nytt fönster kommer upp där du kan välja betalningsperiod och leveransvillkor. Som standard visas det som du har valt under ”Administration -> Inställningar -> Faktura”. Du har dock möjlighet att ändra dessa uppgifter innan du genererar fakturan. Klicka på ”Fakturera” för att generera och skriva ut fakturan.

OBS 1: För att kunna använda funktionen för faktura måste du ha kopplat en A4-skrivare till kassadatorn samt ha angivit denna under ”Administration -> Inställningar -> Skrivare”.
OBS 2: För att kunna använda funktionen för faktura måste du ha fyllt i företagets uppgifter (Bankgiro, plusgiro, SWIFT, IBAN etc.) under ”Administration -> Inställningar -> Faktura”.

TIPS: Under ”Administration -> Inställningar -> Faktura” kan du välja hur många kopior av fakturan som ska skrivas ut varje gång som du fakturerar en kund.