Kontoplan

1. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Konton 1/2:

Välj för er verksamhet passande kontonummer för “utgående moms”. OM ni enbart använder ETT kontonummer per momssats kan ni fylla i dessa kontonummer under “Försäljning, standardkonton”.

“Fordringar” fyller ni i om ni använder funktionen för att fakturera med kassasystemet.

“Skulder” fyller ni i om ni använder kassasystemets inbyggda funktion för presentkort (inkl. lunchkort, VIP-kort etc).

Genom att klicka på “Hantera konton för kategorier” kommer ni till sidan “Hantera varukategorier”. Där kan ni välja ett specifikt försäljningskonto för varje enskild kategori. Om ni har valt ett specifikt konto per kategori kommer detta att användas istället för standardkontona, enligt ovan. Observera att ni kan välja att använda samma kontonummer för flera olika kategorier. (Försäljningen för dessa kategorier kommer då att redovisas tillsammans). Observera även att om ni har lagt till underkategorier, så måste ni fylla i ett kontonummer för varje underkategori också (inte bara till huvudkategorierna). i.

På sidan “Hantera varukategorier” väljer du en kategori i taget, klickar på “Ändra”, avmarkerar “Använd standardkonto” och fyller i aktuellt kontonummer i fältet för “Kontonummer (bokföring)”.

Klicka på “Spara varukategori” när du är klar (om du redigerat kontonummer per kategori). Klicka sedan på “Spara” för att spara dina förändringar avseende kontoplanen.

2. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Konton 2/2:

Välj rätt kontonummer för respektive betalmedel.

Klicka på “Spara” när du är klar.

3. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Kontonamn:

Denna inställning behöver du enbart använda om du vill att kassasystemet ska redovisa din försäljning per kontonummer istället för per kategori på dagsrapporter och månadsrapporter. Alltså de rapporter som du skriver ut på papper med kvittoskrivaren. (Inställningar för “Kontonamn” är alltså inte relevanta för SIE-filerna).

Skriv in kontots Namn och kontots Kontonummer. T.ex. “ÖL” och “3020”.

Klicka på “Spara”.

Upprepa detta steg för var och ett av de kontonummer som du använder. Gör denna inställning om du vill att kassasystemet ska redovisa din försäljning per kontonummer istället för per kategori på dagsrapporter och månadsrapporter.

Navigera till Administration -> Försäljningsspecifikt -> Övriga inställningar -> X & Z Rapport. Kryssa för rutan “Gruppera kategoriförsäljning på kontonummer”.

OBSERVERA
Försäljningen konteras inte om retroaktivt. Den försäljning som du har gjort innan du gjorde inställningarna enligt ovan kommer att konteras på de standardkonton som fanns inlagda i kassasystemet från början. All försäljning som görs efter att ovanstående inställningar har sparas, kommer att konteras enligt din egna kontoplan.