Rabattera en artikel

Administrera rabatter

Under huvudmenyn ”Administration -> Försäljningsspecifikt -> Övriga inställningar -> Rabatter” kan du ställa in vilka typer av rabatter som du vill aktivera inkl. egendefinierade snabbvalsknappar för rabatt.

Generellt sett finns det fem olika typer av rabatt:
• Rabatt i kr per artikel
• Rabatt i kr för hela kvittot
• Rabatt i % per artikel
• Rabatt i % för hela kvittot
• Egendefinierade rabattknappar, där du i förväg har valt hur knappen ska fungera:
i. Namn på rabatten (t.ex. Personalrabatt)
ii. Rabatt i kr eller %
iii. Rabatt på markerad artikel eller hela kvittot
iv. Öppen eller fast rabatt

Rabatt i kronor

1. Lägg först in en artikel för försäljning (scanna eller tryck på skärmen).

2. Markera artikeln i listan över produkter längst upp till vänster.

3. Klicka på knappen ”Fler funktioner” och därefter klicka på knappen ”Rabatt” med bild på ett mynt, alternativt “Rabatt per st” beroende på om du vill rabattera hela kvittot eller rabattera en enskild artikel.

4. Ange hur många kronors rabatt som du vill ge på försäljningspriset och klicka därefter på OK.

Rabatt i procent

1. Lägg först in en artikel för försäljning (scanna eller tryck på skärmen).

2. Markera artikeln (det går även bra att markera flera artiklar samtidigt) i listan över produkter längst upp till vänster.

3. Klicka på knappen ”Fler funktioner” och klicka därefter på knappen ”Rabatt” med bild på ett procenttecken alternativt “Rabatt per st” beroende på om du vill rabattera hela kvittot eller rabattera en enskild artikel.

4. Ange hur många procent rabatt som varan/varorna ska ha och klicka därefter på OK.

Mängdrabatt för specialerbjudande

Under huvudmenyn ”Artikelregister -> Hantera erbjudanden” kan du skapa valfritt antal erbjudanden av typen ”Mix/Match”. Läs mer om denna funktion under rubriken ”Hantera erbjudanden”.

Lägg till artiklar genom att scanna varorna eller klicka på försäljningsmenyn enligt ovan. När du har lagt till tillräckligt många varor för att kriterierna i ett Mix/Match-erbjudande ska vara uppfyllda så kommer kassan automatiskt att rabattera priset enligt villkoren för det aktuella erbjudandet.

Kundspecifik rabatt

I kundregistret finns möjlighet att lägga in en rabattsats som är generell för varje kund. Denna rabatt anges i procent och gäller då för samtliga artiklar som denna kund köper.

Det finns även möjlighet att använda dynamisk kundrabatt, vilket innebär att ju mer som en viss kund har handlat för, desto större rabatt får han. Även denna rabatt gäller då för samtliga artiklar som denna kund köper. Dynamisk rabatt aktiveras under huvudmenyn ”Kundregister -> Dynamisk rabatt”.

För att aktivera den kundspecifika rabatten måste ett (eller flera) medlemskort kopplas till den aktuella kunden. Den aktuella rabatten dras från de handlade artiklarna när man i försäljningsmenyn anger kundens medlemskortsnummer genom att antingen dra ett magnetkort i kortläsaren eller på annat vis läsa in medlemskortsnumret i samma inmatningsfält som för streckkoder eller genom att först trycka på funktionsknappen ”Medlemskap” i försäljningsmenyn och därefter mata in medlemskortsnumret. Observera att aktuell rabatt enbart dras från de redan inlagda (sålda) artiklarna. Lägger man till fler artiklar efter att medlemskortsnumret har angetts så blir inte de nytillagda artiklarna rabatterade annat än om man anger medlemskortsnumret på nytt efteråt.

Det går även att aktivera den kundspecifika rabatten med hjälp av ett presentkort om man har knutit presentkortet till en kund i kundregistret samt har aktiverat funktionen ”Aktivera rabatt ifall presentkort är kopplat till kund” under huvudmenyn ”Administration -> Försäljningsspecifikt -> Övriga inställningar -> Presentkort”. Den aktuella rabatten dras från de handlade artiklar i samband med att det kundkopplade presentkortet används som betalmedel i försäljningsmenyn.

SMART TIPS

Under huvudmenyn ”Artikelregister -> Hantera varukategorier” finns det möjlighet att spärra så att artiklar tillhörande en viss kategori inte kan rabatteras. Avmarkera i så fall ”Tillåt rabatter” på sidan där du lägger till / redigerar kategorier. Med denna funktion avmarkerad dras aldrig någon rabatt för artiklar tillhörande denna kategori även om man använder t.ex. ”Rabatt för hela kvittot” eller kundspecifik rabatt.