Uppstart av kassan

Starta kassan / Logga in

Starta kassasystemet genom att dubbelklicka på ikonen för ES Kassasystem på datorns skrivbord.

När du startar ES Kassasystem måste du logga in genom att ange en 4-siffrig kod för att kunna använda kassan. Du kan senare byta koden samt lägga in fler koder (användarkonton) till din personal. Som alternativ till koden kan man även logga in med hjälp av en streckkod som scannas eller ett magnetkort som dras i en kortläsare. (Se under ”Administration – > Inställningar – > Personal”).

Växelkassa

Efter inloggningen anger du hur mycket pengar du har i växelkassa. Växelkassan är alltså beloppet som ligger i kassalådan innan öppning. Växelkassan räknas inte in i dagens försäljning. Detta är ett krav från Skatteverket och det är viktigt att växelkassan stämmer överens vid en eventuell kontroll. Efter att du har loggat in och angivit växelkassan kommer du automatiskt vidare till programmets huvudmeny.

Om du har aktiverat funktionen för flera valutor kommer du även få en förfrågan om eventuell växelkassa i de andra valutor du tar emot.

Huvudmeny

Huvudmenyn i programmet består av tre delar:

1. Till vänster finner du menyknapparna som styr de olika funktionerna i programmet.

2. I mitten finner du undermenyerna som öppnas genom att klicka på de olika menyknapparna till vänster. När ingen undermeny är öppen visas här information om bl.a. programversion, licensuppgifter samt kontaktuppgifter till tillverkaren av kassasystemet. Genom att klicka på ”Stäng” i undermenyn, kommer du tillbaka till informationssidan.

3. Till höger finner du ett statusfält där information visas om systemet. T.ex. gällande uppkopplingen till en integrerad kontokortsläsare eller information om uppdateringar av nya programversioner.

Försäljning

För att kunna öppna försäljningsmenyn måste du ha en kontrollenhet (”svarta lådan”) korrekt ansluten till kassadatorn. Utan kontrollenhet kan ingen försäljning utföras.