Försäljning med presentkort

Börja med att välja de artiklar kunden skall betala för. Har du “Presentkort Express” aktiverat behöver du endast dra presentkortet (magnetkortet) direkt i magnetläsaren. Kassan kommer automatiskt att läsa av befintligt saldo och slå ut ett försäljningskvitto om det finns fullständig täckning. Saknas fullständig täckning kommer kassan att informera dig om att det saknas täckning på kortet men samtidigt erbjuda dig att göra en delbetalning av det kvarvarandet saldot.

Använder du inte Presentkort Express (används inte om man har t.ex. har scanner) trycker du på sedelkuvertet och sedan “Presentkort”.

Mata in kortnumret manuellt eller scanna streckkoden på värdebevisen (om kunden har tagit detta med sig). Tryck sedan “OK”. Stäm av uppgifterna och bekräfta försäljningen med “OK”. Finns det inte tillräckligt med täckning på kortet kommer kvarstående belopp synas i fältet “Att bet.” i försäljningsmenyn.