Färg & storlek på knappar

Färg på kategori-knapparna i försäljningsmenyn

Markera ”Redigera färg för kategori” och tryck därefter på den kategoriknapp som du vill redigera enligt nedan bild. Välj en ny färg genom att trycka på den färg som du vill ha.

Färg på artikel-knapparna i försäljningsmenyn

Markera ”Redigera färg för artikel” och tryck därefter först på den kategori som innehåller den artikel som du vill redigera och sedan på den aktuella artikeln enligt bilden nedan. Välj en ny färg genom att trycka på den färg som du vill ha.

Textstorlek på knapparna i försäljningsmenyn

Välj textstorlek för kategoriknapparna respektive artikelknapparna genom att trycka på uppåtpil (större text) eller nedåtpil (mindre text) på respektive inmatningsfält för textstorlek. OBS! att man inte kan ändra textstorlek för enskilda knappar utan inställningen är generell för alla kategoriknappar respektive artikelknappar.

Storlek på artikel-knapparna i försäljningsmenyn

Välj storlek på artikelknapparna genom att trycka på uppåtpil eller nedåtpil på inmatningsfälten för höjd respektive bredd för artikelknapparna. OBS! att man inte kan ändra storlek för enskilda knappar utan inställningen är generell för alla artikelknappar. Storleken på kategoriknapparna kan man inte ändra.